• მაისი

   24

   2023
  • 228
  • 0
  „ადგილობრივი ფერმერების საჭიროებათა კვლევის“ კითხვარი

  „ადგილობრივი ფერმერების საჭიროებათა კვლევის“ კითხვარი

  „ადგილობრივი ფერმერების საჭიროებათა კვლევის“ კითხვარი შემუშავებულია ERASMUS+ CBHE პროექტის “სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტების განვითარება საქართველოს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში ახალგაზრდა ვეტერინარიის პროფესიონალების მომზადების მიზნით“ (ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND 1-101082479) ფარგლებში და ითვალისწინებს საქართველოს ფერმერების საჭიროებათა კვლევას. კვლევის შედეგად გამოვლენილი საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება შესაბამისი გზამკვლევების მომზადება და ფერმერებთან გაზიარება. გარდა ამისა, გამოკითხვის შედეგები გათვალისწინებული იქნება პროექტის ფარგლებში ღია წვდომის ონლაინ კურსების

© Copyright 2021 Renovate Theme by QuanticaLabs